Professionele Koers

Individueel programma in 2 dagdelen en een nabespreking


Voor volwassenen die hun loopbaan tegen het licht willen houden

Beroepskeuze 


programma


Professionele identiteit
in 1 dagdeel

Tijdens het eerste dagdeel krijg je de kern van je professionele identiteit scherp. Jij kent je kracht en talent, maar je kunt nu ook verder kijken en naar boven halen wat je eigenlijk altijd als 'vanzelfsprekend' hebt beschouwd. Jouw 'onvoorwaardelijke aanpak', je intrinsieke motivatie kennen is het belangrijkste ingrediënt om je pad te kiezen, omdat je daarmee de dingen met plezier doet én de ander verder brengt. En wanneer je op 'een kruispunt staat' is het ook fijn om inzicht te hebben in je missie en je punt op de horizon. Zo weet je voor welke (eind)resultaten jij gaat.

✔ Jouw professionele identiteit
✔ Je Identiteitsysteem
✔ Je What, How en Why
✔ Je talent, je drijfveren en je 'purpose'

Merk Op - Helicopterview


Beroepskeuze
in 1 dagdeel

In het tweede dagdeel focussen we op de vertaling naar concrete beroepen of studies. Wanneer je woorden hebt bij jouw Identiteitsysteem, begrijp je hoe je keuzes maakt die bij jou passen.

✔ Passend beroep of studie
✔ Inzicht in keuzes maken die bij jou passen
Nabespreking
In een korte nabespreking ontvang je ook de inzichten op papier.


✔ Focus scherp
✔ Koers in beeld